Address:
Kilkenny Rd - Thomastown -
Kilkenny
- Ireland
County:
Kilkenny
Phone:
(056)7724550